Wakil Kepala Sekolah 4 atau familiar di sebut dengan WAKA Humas merupakan kepanjangan tangan dari kepala sekolah dalam hal dunia industri dan promosi sekolah.

berikut ini merupakan tugas dan fungsi dari WKS 4 / humas

  1. mengurusi PKL
  2. mengurusi kunjungan industri
  3. mengurusi perjanjian dengan dunia industri dan dunia usahan
  4. mengurusi BKK untuk recruitment tenaga kerja